Top Model: Lê Trang

le trang Height: 173cm Vial Status: 84-61-92 Eyes: Black Shoes: 38

Top Model: Trang Nhung

Height: 173cm Vial Status: 90-62-90 Eyes: Black Shoes: 38

Top Model: Hoàng Yến

HOANGYENVHOA313 Height: 177 cm Vial Status: 91-62-89 Eyes: Black Shoes: 39

Top Model: Bình Minh

Height: 185 cm Vial Status: 100-76-98 Eyes: Black Shoes: 43

Top Model: Vĩnh Thụy

1255511206Vinhthuythanhlong3(1) Height: 187cm Vial Status: 100-78-98 Eyes: Black Shoes: 44

Dịch Vụ Người Mẫu – Cho Thuê Người Mẫu – Đào Tạo Người Mẫu

Facebook